evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Начало 9 Май 2023 09:30 ч

Край 9 Май 2023 17:00 ч

Информация за събитието

Организатор

Икономически и социален съвет

Място

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №1

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор