evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Съществуват две серии банкноти. Първата серия се състои от седем различни купюри: 5 евро, 10 евро, 20 евро, 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро. Втората серия, наречена „Европа“, се състои от шест купюри и е завършена с емитирането на банкнотите от 100 € и 200 € на 28 май 2019 г. Серия „Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира. Банкнотите от първата серия, пуснати за пръв път в обращение през 2002 г., постепенно се заместват от банкнотите от серия „Европа“. Всички евробанкноти са законно платежно средство навсякъде в еврозоната.

За елементите на дизайна

Защитни елементи

Банкнотите се произвеждат посредством сложна печатна технология, а защитните им елементи позволяват те да бъдат лесно различавани от фалшификатите. Защитните елементи са различни в зависимост от купюрата.

Тук са представени най-лесно разпознаваемите защитни елементи. Всички купюри съдържат релефен печат, воден знак, осигурителна нишка и цифри, допълващи се срещу светлината. Купюрите от 5, 10 и 20 евро допълнително имат и холограма, както и златисто-перлена ивица. Купюрите от 50 €, 100 €, 200 € и 500 € съдържат, освен общите за всички купюри защитни елементи, и холограма, както и число с променящ се цвят.

Изображенията са на Европейската централна банка

Купюри

Повече информация относно елементите на дизайна и защитните елементи на отделните купюри

Втората серия евробанкноти се нарича „Европа“, защото в тях се съдържа портрет на Европа – героиня от гръцката митология. Тя придава човешки облик на банкнотите и, разбира се, от нея произхожда названието на нашия континент.

В тази серия евробанкноти инициалите на Европейската централна банка са представени не в пет, а в десет езикови варианта (включително на кирилица) вследствие на разширяването на Европейския съюз през 2004 г., 2007 г. и 2013 г.: BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT ESB EKB BĊE EBC.

Вследствие на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. названието на паричната единица е изписано и на кирилица (EBPO), освен с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви.

Защитни елементи

Серия „Европа“ съдържа още по-високотехнологични защитни елементи от първата серия. Създаването им е отнело години изследователска и развойна дейност.

Тук са представени най-лесно разпознаваемите защитни елементи. Всички купюри съдържат релефен печат, портретен воден знак, смарагдовозелено число и портретна холограма. Купюрите от 20, 50, 100 и 200 EUR освен горепосочените защитни елементи имат и прозорче с портрет. Купюрите от 100 и 200 евро съдържат всички изброени дотук защитни елементи плюс сателитна холограма.

Изображенията са на Европейската централна банка

Купюри

Повече информация относно елементите на дизайна и защитните елементи на отделните купюри

 

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор