evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Средната месечна нетна заплата в Хърватия за април 2024 г. е 1323 евро, като отбелязва номинално увеличение от 17,9% и реално увеличение от 13,7% спрямо април 2023 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данните на Националната статистическа служба, съобщи БТА.

Спрямо март 2024 г. средната месечна нетна работна заплата за април е спаднала с 0.2% в номинално изражение и с 0,9% в реално изражение.

Най-високата средна нетна работна заплата за април 2024 г. е изплатена в сферата на информационните услуги - 2483 евро, а най-ниската е в производството на облекло - 837 евро.

Средната нетна заплата за април е 1110 евро.

Средното месечно брутно трудово възнаграждение за април е 1830 евро, като отбелязва номинален спад от 0,2% и реален спад от 0,9% спрямо март 2024 г.

На годишна база средната брутна заплата нараства с 18,3% в номинално изражение и с 14,1% в реално изражение.

Най-високата средна месечна брутна заплата е изплатена в сферата на информационните услуги - 3854 евро, а най-ниската - в производството на облекло - 1080 евро.

Хърватия стана член на еврозоната на 1 януари 2023 г.

 

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор