evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

Еврозоната е един от малкото приоритети, които могат да бъдат дефинирани като доктрина на България от 2018 г. до днес, защото всички правителства, без значение каква е тяхната политическа окраска, работят за практическата, политическата и техническата реализация за приемане на еврото в страната. Това заяви Методи Методиев, заместник-министър на финансите, по време на конференцията "Заедно към успеха: Стабилна финансова екосистема и пътят на България към еврозоната", организирана от Асоциацията на банките в България (АББ).

Целта на събитието, в което взеха участие представители от банковия и финансов сектор, икономически анализатори, представители на държавни институции и медии, беше да провокира дискусия за макроикономическата обстановка в България.

Заместник-министър Методиев допълни, че служебното правителство ще работи с ускорени темпове върху подготовката за присъединяването на страната ни към единната европейска валута.

„Бих искал да подчертая, че при предишното служебно правителство беше подписан меморандум, позволяващ на България да произвежда монети евро, а при настоящето служебно правителство се подписа Споразумение за партньорство с ЕК за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната, което доказва подкрепата на нашите европейски партньори и волята ни да следваме този път“, каза още заместник-министърът.

Той допълни, че е изключително важно да фокусираме усилията си и върху т.нар. Маастрихтски критерии, като освен инфлацията запазването на средносрочната и дългосрочна устойчивост на публичните финанси посредством благоразумна фискална политика също следва да е приоритет. Техническата подготовка за въвеждане на еврото върви с ускорени темпове - има координационен съвет, седем работни групи, а публичната администрация е в напреднала фаза от своята подготовка, вкл. по отношение на адаптирането на информационните и счетоводни системи на публичния сектор за работа с еврото. 

„Проектът на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който ще даде рамката за плавно и ефективно преминаване към единната европейска валута, е публикуван за обществено обсъждане и вече има положителна оценка от страна на ЕК“, каза още Методи Методиев.

Той подчерта, че от изключителна важност е съвместната работа с АББ и БНБ по отношение на изпълнението на отделните фази на Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната.

 

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор