evroto.bg Официална страница за приемане на еврото в Република България

"Присъединяването към еврозоната е дългогодишна цел на България и е сред основните приоритети на настоящото служебно правителство. Ние продължаваме интензивно да изпълняваме Националния план за въвеждане на еврото в Република България." Това заяви заместник-министърът на финансите Методи Методиев по време на конференцията "Въвеждане на еврото - рискове и предизвикателства. Опитът на Хърватия". Събитието беше организирано от Българската търговско-промишлена палата съвместно с Българо-хърватския бизнес клуб и Службата по търговско-икономически въпроси на България в Загреб.

Като част от постигнатия напредък заместник-министърът отчете финализирането на проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България, който вече получи положителни становища от Европейската комисия и Европейската централна банка, отчете заместник-министърът. Върху проекта се работи през последната година и половина и за подготовката му е черпен опит от Хърватия. Той беше качен за обществено обсъждане. Консултиран беше и с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. с всички седем работни групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, бизнеса и неправителствения сектор. В момента законопроектът е изпратен за междуинституционално съгласуване.  „Очакваме преди края на мандата на сегашното служебно правителство законът да бъде приет от Министерския съвет и да бъде изпратен директно на новосъздадения парламент, за да могат да започнат обсъжданията по него. И аз наистина вярвам, че от гледна точка на времето е напълно възможно да бъде приет от Народното събрание до края на лятото,“ обясни Методиев.

 По отношение изпълнението на Маастрихтските критерии, Република България покрива три от четирите номинални критерии. С приемането на новия Закон за Българската народна банка в началото на тази година всички констатации на досегашните Конвергентни доклади на Европейската комисия и Европейската централна банка по отношение постигането на пълно съответствие със законодателството на Евросистемата бяха адресирани.

На този етап единственият критерий, който остава предизвикателство пред страната, е този за ценовата стабилност. В момента се отчита низходящ тренд в инфлацията в страната.  Според предварителните оценки на Министерството на финансите, използвайки последните данни от април, това вероятно ще се случи преди края на 2024 г. Тогава България може да използва предвидената в договорите на ЕС възможност да поиска извънредна оценка, обясни Методи Методиев.

Изчислението е съгласно фиксирания валутен курс на БНБ на българския лев към еврото. 1 EUR = 1,95583 BGN

Калкулатор